Servicetjänster - för förbättrad prestation och utveckling!

Vårt uppdrag

Circles övertygelse är att genom skapa en bra balans mellan arbete och fritid, stimulerar man såväl personlig utveckling av individer så väl som ökad effektivitet, utförande och prestanda inom organisationer.

Genom att skapa och leverera servicetjänster som både bidrar till ökad livskvalitet och förebygger stress, blir vi en strategisk partner till företag som aktivt vill arbeta med sin företagskultur samt stärka det interna och externa varumärket.