Utbildning och kompetensutveckling

För att hjälpa och uppmuntra våra medarbetare att utvecklas, skapade vi Circles Concierge Academy. 

Uppdraget för Circles Concierge Academy är att:

  • Tillgängliggöra ett utbildningsprogram för alla anställda, oavsett arbetsposition, där varje medarbetare får en utbildning som lämpar sig för deras profil och behov.
  • Erhålla en aktiv och engagerad utbildningspolitik där integration och grundutbildning är viktiga steg. För att på bästa sätt kunna hjälpa våra medarbetare, erbjuder Circles Concierge Academy hjälp och stöd för nya medarbetare men erbjuder också nuvarande anställda olika påbyggnadsutbildningar.

Utöver att bara ge kunskap, hjälper våra skräddarsydda utbildningar till att förstå:

  • Vår kompetens.
  • Våra metoder.
  • Företagets värderingar som styr vår verksamhet varje dag samt vikten av engagemang i en kvalitetsprocess.

Vi vet hur viktigt det är att enas kring gemensamma värderingar för att ge bästa service till våra kunder. Circles Concierge Academy stärker våra medarbetare och genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling kan vi fortsätta att sprida och upprätthålla vår gemensamma vision.

Våra utbildningar kombinerar:

  • Introduktions dagar.
  • Utbildning i driften på våra olika arbetsplatser.
  • Lokal support från vår Operational Excellence team.
  • Utvärdering och validering av de resultat som hittills uppnåtts.