En god arbetsmiljö med jämställdehet och mångfald

God arbetsmiljö med jämställdhet och mångfald

Sodexo tar ansvar för jämställdhet och mångfald

På Sodexo tar vi ansvar, och verkar för jämställdhet och mångfald. Vi har åtagit oss att ge de bästa förutsättningarna för varje anställd och se en medarbetares fulla potential. För oss är det en självklarhet att varje medarbetare respekteras oavsett sexuell läggning, kön, eller etnicitet. Integration av minoriteter och av personer med särskilda behov är viktigt för oss inom Sodexo och vi ser det som en tillgång för hela företaget.

Den mångfald vi företräder speglar vårt samhälle idag och ger en god arbetsmiljö. Det gör oss starkare, mer innovativa och leder oss närmare våra kunder. Genom att ta tillvara olika arbetskulturer och dess fulla potential skapar vi en dynamisk arbetsmiljö som gynnar och stärker hela företaget, mångfald och jämställdhet är grundläggande komponenter i Sodexos tillväxtstrategi.

Vi arbetar kontinuerligt med mångfald och jämställdhetsfrågor som är viktiga även ur ett samhällsperspektiv.

Sodexos VD Azita Shariati är näringslivets mäktigaste kvinna 2015

Tidningen Veckans affärer har utsett Service Managementbolaget Sodexo AB:s VD Azita Shariati till näringslivets mäktigaste kvinna 2015. Azita får priset för sin inkluderande ledarstil och bolagets arbete kring jämställdhet och mångfald.

– Det känns hedrande och väldigt roligt att vara den som får ta emot priset men egentligen är det till alla oss på Sodexo som dagligen arbetar för ett jämställt och mångkulturellt företag. Jag är själv ett exempel på vår företagskultur där varken kön, ålder eller ursprung spelar någon roll, säger Azita Shariati.

Läs hela pressreleasen.