Möjlighet till en karriär utöver det vanliga!

En karriär utöver det vanliga! Circles framgång beror på våra medarbetares kompetens och en bra företagskultur.

Vi strävar efter att se till att varje individ, oavsett kvalifikationer, har möjlighet att kontinuerligt utveckla sin kompetens för att på bästa sätt kunna växa både på ett personligt plan och samtidigt utvecklas i sin karriär. Via olika aktiviteter och möjligheter inom Sodexo finns det chanser till att gå vidare i sin karriär inom företaget.

  • Vi organiserar årliga möten på alla nivåer så att samtliga kan vara delaktiga och utvärdera vårt gemensamma arbete, ta del av gemensamma framgångar och för att dela sin önskan om fortsatt framgång för företaget.
  • För oss är det viktigt att våra medarbetare är engagerade i sin egen personliga utveckling och karriär. Därför vi ger dem tillgång till alla platsannonser i hela företaget. Vi uppmuntrar dem att utnyttja arbetstillfällen som matchar deras kompetens och ambitioner världen över. Intern marknadsföring är en del i Circles och Sodexos hörnstenar
  • För personlig och professionell utveckling av våra medarbetare, uppmuntrar vi våra medarbetare att ta initiativ och att delta i projekt även utanför sitt kompetensområde vilket leder till ökad vitalitet och prestanda och som vi tror också gynnar inte bara företaget utan även den personliga utvecklingen.

Med stolthet och glädje levererar vi våra tjänster inom alla verksamhetsområden!