Circles arbetar för att ständigt förbättra livskvalitén för våra kunder och deras medarbetare

Våra medarbetare – en viktig tillgång

Våra medarbetare är vår största och viktigaste tillgång.

Det är de som är i daglig kontakt med våra kunder. Som en engagerad och bra arbetsgivare hjälper och uppmuntrar Circles sina medarbetare att utveckla sina färdigheter och bygga sin egen framtid.

Sedan 1966 har Sodexo haft som vision att förbättra livskvaliteten för sina kunder, men också för sina anställda. Circles arbetar också för ett meningsfullt yrkesliv för sina medarbetare. Alla våra kunders varierande förväntningar och behov har lagt grunden till vår beprövade expertis samt vår fortsatta utveckling. För att möta alla dessa förväntningar har våra medarbetares utveckling varit av högsta prioritet men också fungerat som en strategisk hävstång.