Sodexo - ett självständigt företag

Sodexo – ett självständigt företag

Sedan Sodexos grundande åt 1966 har oberoende stått som en av våra grundläggande principer. Självständighet inom koncernen ger oss möjlighet att upprätthålla våra värderingar, fokusera på en långsiktig strategi, bibehålla kontinuitet samt säkerställa hållbarhet.

Idag genomsyrar Sodexos självständighet även de relationer vi har med berörda parter, inklusive:

  • Våra kunder (vår största kund i värden står för mindre än 2 % av våra totala intäkter)
  • Våra leverantörer (vår största leverantör står för mindre än 3 % av våra totala inköp)
  • Våra finansieringspartners;

Vi bibehåller vårt oberoende gentemot externa organisationer och gentemot allt som skulle kunna begränsa företaget.

Sodexos ekonomiska oberoende garanteras genom en enda kontrollerande familjs aktieinnehav, nämligen Bellon SA. Grundaren Pierre Bellons familj innehar 37,7% av bolagskapitalet och 50,9% av rösterna.