On-site tjänster

Serviceföretag med on-site tjänster

On site service

Från catering, byggledning och receptionstjänster, underhåll av scanners och laboratorieutrustning, till tekniskt underhåll av fritidsbåtar, samt rehabilitering inom kriminalvården. Sodexo erbjuder On-site tjänster i 360 grader.

Läs mer på våra On-site Services

Benefits & Rewards Services

I Sverige tillhandahåller Benefits & Rewards förmånskortet Sodexokortet, en flexibel kortlösning som gör vardagen lättare och ökar både motivationen och prestationen.

Vi arbetar tillsammans med offentliga och privata bolag för att attrahera, motivera och behålla företagets största tillgång, personalen. Vår lunchförmån bidrar helt enkelt till en flexiblare och sundare arbetsmiljö.

Läs mer om Benefits & Rewards

Personal & Home Services

Sodexo skapar och tillhandahåller tjänster som förbättrar livskvalitet inom tre kategorier av tjänster: barnomsorg, conciergetjänster och äldrevården.

Läs mer om Personal & Home Services

Genom starka synergier inom dessa tre verksamhetsområden bidrar de gemensamt till Sodexo tillväxt.