Fastighetsservice

Profilera din fastighet

Situationen idag

Fastighetsmarknaden i Sverige är en attraktiv marknad. Det pågår en stor mängd olika fastighetsprojekt med både nationella såväl som internationella aktörer. Branschfokus har också ändrats de senaste åren. Aktivitetsbaserade arbetsmiljöer och ökat krav på servicetjänster har ändrat förutsättningarna kring hur man idag arbetar med fastigheter, fastighetsservice och fastighetsmiljöer.

En tilltalande och väl fungerande arbetsmiljö med hög standard och tillgång till servicetjänster i fastigheten, har kommit att bli viktiga faktorer för minskningen av vakanser samt bibehållna marknadshyror.

Utmaningar idag

Att inte arbeta utefter ett strategiskt fastighetskoncept som bygger på hyresgästers önskemål och förväntningar, kan bli förödande för ett fastighetsprojekt. En dålig arbetsmiljö kan skapa förhöjd stressnivå vilket i sin tur kan bli början på en negativ spiral av vakanser och hög omsättning av hyresgäster.

I en marknad där konkurrensen hela tiden stiger är det viktigt att differentiera sin fastighet gentemot konkurrenterna, att tydliggöra inför hyresgästen vad det faktiskt innebär att vara hyresgäst åt just dig.

Vad kan Circles göra för dig:

  • Circles har mångårig erfarenhet av att arbeta tillsammans med fastighetsägare för att skapa både miljömässigt attraktiva och servicemässigt effektiva fastighetskoncept.
  • Tillsammans stärker vi positionen av din fastighet och ger dina hyresgäster en bättre kvalitet i deras vardag.