Work life balance

Work life balance

Situationen idag:

Work life balance är ett svårt mål att uppnå idag för flertalet anställda. Stress på arbetsplatsen leder ofta till tidsbrist i privatlivet vilket lämnar för lite tid över för familj, vänner och den egna fritiden. Omvänt kan även bristen på tid i privatlivet ha en negativ effekt på produktiviteten i arbetslivet. En anställd kanske är orolig över att hinna med alla måsten efter jobbet eller kanske står hen inför en personlig angelägenhet som måste åtgärdas snarast.

Dina utmaningar som företag:

Svårigheten att finna work life balance för dina anställda påverkar hela företaget. De anställdas välmående är en stor utmaning för produktiviteten i ett företag.  En bra balans mellan arbete och fritid är nyckeln till framgång för:

  • De anställda
  • Förebyggande av stress
  • Personlig utveckling
  • Ökad effektivitet i arbetet
  • Ökad effektivitet för företaget
  • Mindre sjukfrånvaro
  • Ett ​​större engagemang från de anställda,
  • Effektivare medarbetare

 Vad Circles gör för dig:

  • Circles tillhandahåller ett stort utbud av tidsbesparande tjänster som hjälper till att skapa work life balance. På så sätt kan de anställda fokusera på det som verkligen betyder något.
  • Circles förebygger stress och hjälper till att förbättra det dagliga arbetet på din arbetsplats. Vi arbetar tillsammans med dig för att förbättra både arbetslivet och privatlivet för dina anställda. Med god arbetsmiljö och servicelösningar för både anställda och företaget kan vi optimera produktiviteten i ditt företag.