Förändringar i Circles villkor och sekretesspolicy

Vi vill informera dig om att förändringar gjorts i Circles villkor och sekretesspolicy.

 

Vi har förtydligat de villkor som gäller för Circles och vår gemensamma sekretesspolicy genom att på ett klart och tydligt sätt beskriva vilken typ av uppgifter vi samlar in, hur vi använder dina personuppgifter och hur du kan hantera dina personuppgifter. Förändringarna träder i kraft den 25 maj 2018

 1. Endast fysiska personer över 18 år får ansöka om Circles -medlemskap. Medlemskapet ingår kostnadsfritt när ditt företag har ett avtal med Circles Concierge Circles har även rätt av avslå ansökningar om medlemskap.
 2. Personuppgifter om Circles -medlemmar behandlas enligt Circles sekretesspolicy. Medlemmen åtar sig att hålla användarnamn och lösenord hemliga och har ansvar för alla aktiviteter som genomförs med hjälp av användarnamnet och lösenordet.
 3. För att Circles -medlemmar ska kunna få en så bra service som möjligt ska varje medlem informera om eventuella förändringar av kontaktuppgifter. Medlemmen kan också uppdatera sina kontaktuppgifter genom att logga in på www.cirlces-concierge.com eller kontakta vår support/ kundtjänst: contact.circles.se@sodexo.com
 4. Medlemskapet hos Circles är personligt och det är endast medlemmen själv som kan göra inköp om inget annat meddelas. Medlemmen kan avsäga sig sitt medlemskap hos Circles genom att skicka ett e-postmeddelande eller ett vanligt brev till contact.circles.se@sodexo.com eller Circles Sweden AB Dalvägen 22, Box 3072. 169 03 Solna Circles har rätt att avsluta medlemskapet om medlemmen har brutit mot reglerna eller villkoren för medlemskapet hos Circles.
 5. Circles har även rätt att avsluta medlemskap samt ändra villkoren i programmet utan att meddela detta separat till varje enskild medlem. Eventuella ändringar av villkoren tillkännages på Circles webbplats senast en (1) månad innan ändringarna träder i kraft.
 6. Ägare och administratör av Circles Concierge portalen  är Circles Sweden AB Programmet har upprättats i enlighet med och inom ramen för de lagar som gäller i Sverige .

 

 

En sammanfattning av vilka principer som gäller när vi behandlar personuppgifter:

 • Dina personuppgifter behandlas på grundval av ett avtal mellan dig och Circles, ditt samtycke eller vårt berättigade intresse.
 • Vi kan behandla personuppgifter som du har gett direkt till oss; uppgifter som har samlats in i samband med användandet av vår webbplats eller interaktiva produkter; dina inköpsdata; data som är relaterade till annan korrespondens med oss samt data som samlats in från andra källor som finns angivna i Circles sekretess policy.
 • Anledningen till att vi samlar in uppgifter från dig är att vi vill kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster på bästa tänkbara sätt samt ge dig en så smidig inköpsupplevelse som möjligt. Insamlingen av dina uppgifter hjälper oss också att upprätthålla och utveckla våra produkter och tjänster.
 • Vi sparar dina uppgifter så länge ditt medlemskap är giltigt, genom den tillämpliga preskriptionsperioden samt eventuellt ytterligare tidsperioder som är nödvändiga och tillåts enligt tillämplig lag.
 • Dina uppgifter lämnas endast ut till utvalda partner. Dina uppgifter överförs till tredje part endast då detta är oundvikligt.
 • Du har rätt att begära information från oss om hur dina personuppgifter används. Du har även rätt att begränsa användandet av dina personuppgifter och under vissa omständigheter ta bort personuppgifter samt återkalla ditt samtycke om behandling av dina personuppgifter inte sker enligt ditt samtycke.
 • Förändringar av vår sekretesspolicy förmedlas via vår webbplats och vid behov via e-post.
 • Här kan du läsa mer om Circles sekretesspolicy och de principer för informationssäkerhet som används för att skydda din data: http://circles-concierge.se/information-om-behandling-av-personuppgifter/