Dragningar i efterhand

Q & A

 

Vad är det som har inträffat?

  • Ni har under perioden juni – december 2017 gjort köp i Circles Sweden AB:s webbportal genom kortbetalning med ett kredit/debetkort. När ett köp genomförs auktoriseras transaktionen och blir reserverad på ert kort. För att transaktionen slutligen skall dras från kortet krävs dock att vi på Circles Sweden AB ”släpper” betalningen. Till följd av ett systembyte som skedde i juni 2017 har vi dock ej erhållit information om auktoriserade transaktioner under den givna perioden vilket också är förklaringen till att auktorisationen inte har blivit ”släppt”. Om en auktoriserad transaktion inte ”släpps” inom trettio dagar från köptillfället återgår det reserverade beloppet till köparen. I det här fallet dig.

 

Varför drar ni pengar så långt i efterskott?

  • Vi har vid en intern avstämning av genomförda köp under vårt räkenskapsår 2017/2018 upptäckt att vissa köp inte dragits korrekt. Vi på Circles Sweden AB har rättat till det inträffade och infört utökad rapportering för att säkerställa att detta inte händer igen.

 

Har ni verkligen rätt att dra pengar i efterhand?

  • Dragningen som vi gör är för godkända köp som ni tidigare genomfört.

 

Finns det fler tidigare genomförda men ej dragna köp?

  • Händelsen är avhjälpt så när dragningarna genomförts enligt ditt epostmeddelande kommer inga fler dragningar att göras.

 

Hur säkerställer ni att det inte händer igen?

  • Felet är åtgärdat och utökad rapportering är infört för att säkerställa att det inte händer igen.

 

Har du fler frågor?

Kontakta vår kundtjänst på circles.se@sodexo.com